ΣΜΕ: Θετικά κινήθηκαν οι εξαγωγές μεταλλευτικών

 

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος είναι ισχυρά εξωστρεφής, αφού οι εξαγωγές πρωτογενών και επεξεργασμένων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεών του.

 

Τα πλεονεκτήματα για την οικονομία από το σημαντικό ορυκτό πλούτο της χώρας και κυρίως από την ισχυρή παρουσία των ελληνικών μεταλλευτικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά και τον έντονα εξαγωγικό τους χαρακτήρατονίζει ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Όπως σημειώνει ο ΣΜΕ, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ε.Ε. που διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε ποσότητα και ποικιλία ορυκτών και μεταλλευμάτων, με μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον και ποικιλία εφαρμογών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις ανάγκες σε ΟΠΥ της ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς κοινότητας προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα για την οικονομία της χώρας.

Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος, είναι ισχυρά εξωστρεφής, αφού οι εξαγωγές πρωτογενών και επεξεργασμένων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεών του, ενώ παράλληλα εταιρίες του κλάδου κατέχουν ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην διεθνή αγορά σε προϊόντα όπως βωξίτης, αλουμίνα, αλουμίνιο, νικέλιο, καυστική μαγνησία, μπεντονίτης, περλίτης, ελαφρόπετρα και μάρμαρα.

Την τελευταία δεκαετία, όπως επισημαίνει ο ΣΜΕ, υπάρχει στροφή στην αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών σε καινοτόμες, εξειδικευμένες χρήσεις που έχουν περιβαλλοντικό προσανατολισμό και υψηλή προστιθέμενη αξία (π.χ. μπεντονίτης, περλίτης, ατταπουλγίτης αμφιβολίτης, ολιβινίτης, ανθρακικό ασβέστιο, βιομηχανικοί άργιλοι ειδικών χρήσεων κ.λπ.).

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΜΕ αναφέρει:

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά είναι διεθνής όμιλος ορυκτών και υλικών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1934. Είναι η μητρική εταιρία του ομίλου S&B. Ο όμιλος διαθέτει σήμερα 30 ορυχεία, 50 εργοστάσια και μονάδες επεξεργασίας και 26 κέντρα διανομής σε 21 χώρες ανά την υφήλιο και πραγματοποιεί πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Κύρια δραστηριότητά του αποτελούν η εξόρυξη και η επεξεργασία μπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη, βολλαστονίτη και η παραγωγή συλλιπασμάτων συνεχούς χύτευσης, καθώς και μεγάλης ποικιλίας εξειδικευμένων προϊόντων για ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών και αγορών. Οι βιομηχανικές λύσεις που παρέχει βασίζονται σε φυσικούς πόρους και απευθύνονται σε ευρύ φάσμα αγορών όπως είναι τα χυτήρια, ο κατασκευαστικός τομέας, η μεταλλουργία και άλλες αγορές ειδικών εφαρμογών.

Πάνω από το 90% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδος. Στον Όμιλο S&B απασχολούνται 2.062 εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 584 στην Ελλάδα.

Το 2012 η S&B προχώρησε στην εξαγορά της NYCO Minerals Inc., ηγέτιδας στην παγκόσμια αγορά για την προμήθεια υψηλής ποιότητας βολλαστονίτη και τριπολίτιδος (tripoli), με εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ και στο Μεξικό (7 νέες λειτουργικές εγκαταστάσεις, ορυχεία και εργοστάσια επεξεργασίας).

Η εξαγορά της NYCO είναι συνεπής προς τη στρατηγική της S&B για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς τις εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας (πλαστικά, χρώματα, επιχρίσματα), προς τη διεύρυνση της γεωγραφικής της παρουσίας καθώς και προς την ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων της με υψηλής αξίας ορυκτά.

Η NYCO παρέχει στον όμιλο S&B τη δυνατότητα διαμόρφωσης νέων ολοκληρωμένων τέτοιων αλυσίδων «από την αγορά στο ορυχείο», οι οποίες θα επιταχύνουν την ανάπτυξη των υψηλότερης προστιθέμενης αξίας εξειδικευμένων εφαρμογών και θα διευρύνουν της παρεχόμενες βιομηχανικές τις λύσεις.

Βασικός στόχος παραμένει η συνεχής εστίαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και προσαρμοσμένων βιομηχανικών λύσεων σε διάφορες νέες εφαρμογές όσο και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου με γνώμονα τη γεωγραφική διαφοροποίηση των αγορών που εξυπηρετεί.

Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

Πολύ ικανοποιητικά κινήθηκαν, κατά το 2012, τα οικονομικά μεγέθη των θυγατρικών – συμμετοχών που διατηρεί η εταιρία στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η ισπανική Magnesitas Navarras S.A και η τούρκικη Akdeniz Mineral Kaynaklari A.S παρουσίασαν αυξημένες πωλήσεις σε σχέση με το 2011 (περίπου 80 εκατ. ευρώ συνολικά).

Επίσης συνεχίστηκαν με επιτυχία οι σημαντικές συνέργειες, τόσο σε εμπορικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, με έμφαση κυρίως στους τομείς των πυρίμαχων μαζών αλλά και ειδικών – ενεργών ποιοτήτων καυστικής μαγνησίας υψηλής καθαρότητας για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων (π.χ. παραγωγή μαγνησιακών ενώσεων, καταλύτες, πολυμερή).

Τέλος, η ολλανδική θυγατρική Van Mannekus & CO BV που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εμπορία μαγνησιακών προϊόντων παρουσίασε μείωση των πωλήσεων κατά 12% στα 18,5 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των μειωμένων διεθνών τιμών της μαγνησίας.

Όμιλος Τιτάν

Ο όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 14 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, στις ΗΠΑ, στην ΠΓΜ, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Αλβανία, στο Κόσσοβο και στην Τουρκία.

Σ’ όλες τις Βαλκανικές χώρες εξαιρουμένης της Τουρκίας οι δραστηριότητες του ομίλου σημείωσαν μείωση έναντι του 2011, λόγω της ευρύτερης οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι χώρες της νότιας Ευρώπης.

Η επέκταση γραμμής παραγωγής τσιμέντου στο Κόσσοβο όπως και το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο τσιμέντου στην Αλβανία, στην περιοχή Κρούγια πλησίον των Τιράνων, λειτουργούν πλέον κανονικά. Στην Τουρκία όπως και στην Αίγυπτο (στην περιοχή Beni Suef νότια του Καΐρου) τα εργοστάσια τσιμέντου δούλεψαν με πλήρη δυναμικότητα.

Παράλληλα και μέσω της θυγατρικής Separation Technοlogies LLC (ST), ο όμιλος έχει επεκταθεί και στον τομέα ηλεκτροστατικού διαχωρισμού ιπτάμενης τέφρας και ορυκτών (Calcite, Talc, Magnesite, Potash κ.λπ.) στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Πολωνία. Η τεχνολογία της ST αποτελεί κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία, φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν απαιτεί χημικά πρόσθετα και δε συμβάλλει στην παραγωγή ρύπων.

Μάρμαρα Διονύσου Πεντέλης ΑΕΒΕ

Η εταιρία δραστηριοποιείται διεθνώς στον εξορυκτικό τομέα εκμεταλλευόμενη λατομείο μαρμάρου στη Vratsa Βουλγαρίας και συμμετέχοντας με ποσοστό 50% στην εταιρία Granicon, η οποία εκμεταλλεύεται τρία λατομεία γρανίτη (Baltic Brown) στη Φινλανδία. Τα προϊόντα, αμφότερων των εκμεταλλεύσεων της εταιρίας συγκεντρώνουν την προτίμηση πελατών με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης και κατά συνέπεια της παραγωγής.

Πηγή : http://www.euro2day.gr

Share

Αφήστε μια απάντηση