Σε 4,4 δισ. ευρώ ανήλθαν οι εκδόσεις των εταιρικών ομολόγων

Aν και οι προσδοκίες αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας – και κατ’ επέκταση των ελληνικών τραπεζών που παραμένουν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος – από τους οίκους αξιολόγησης ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα στα ελληνικά ομόλογα και στις μετοχές, οι πολιτικές εξελίξεις προκαλούν ανησυχία στην αγορά, με τους επενδυτές να αναζητούν νέους καταλύτες για να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους στο XA. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε την Παρασκευή στο 9,88%, για πρώτη φορά από τον περασμένο Αύγουστο, αν και η εμπορευσιμότητά του παραμένει σε  χαμηλά επίπεδα, καθώς μετά το PSI οι ιδιώτες διακρατούν μόλις 30 δισ. ομολόγων, εκ των οποίων τα 10 δισ. κατέχουν τα εγχώρια ασφαλιστικά ταμεία.
Στην αγορά πάντως κοινή είναι η εκτίμηση ότι ο οίκος Moody’s θα αναβαθμίσει κατά τουλάχιστον πέντε βαθμίδες την ελληνική οικονομία, από «C» σε «B3», για να φθάσει την αξιολόγηση των S&P και Fitch που κυμαίνεται σήμερα στο «Β-», δηλαδή έξι βαθμίδες χαμηλότερα από την κατηγορία «BBB-» που απαιτείται ώστε να θεωρηθούν σταδιακά τα ελληνικά ομόλογα αξιόπιστα για επένδυση, αποκτώντας δηλαδή το στάτους του «investment grade».
Ο οίκος Fitch, ο οποίος προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα «γυρίσει» σε ανάπτυξη 0,5% το 2014 και 2% το 2015, εκτιμά πως η αναβάθμιση της χώρας θα μπορούσε να είναι απόρροια τριών παραμέτρων:
Πρώτον, της διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δεύτερον, της συνεχιζόμενης καταγραφής πρωτογενούς πλεονάσματος  και,  τρίτον,  της σταθεροποίησης και ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού τομέα.
Σύμφωνα με τη Citi πάντως τα ελληνικά ομόλογα ανέκαμψαν σε επίπεδα προ της κρίσης της ΕΡΤ, προεξοφλώντας ότι θα αποπληρωθούν στη λήξη τους. Πολύ καλή είναι και η εικόνα για τις μεγάλες εταιρικές εκδόσεις, οι οποίες συνολικά ξεπερνούν τα 4,4 δισ. ευρώ. Ειδικότερα έχουμε τις επικείμενες εκδόσεις του  ΟΠΑΠ (250 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ), την έκδοση της ΔΕΗ (781 εκατ. ευρώ), την αναχρηματοδότηση ομολόγων της Coca-Coca HBC (800 εκατ. ευρώ), την έκδοση της S&B (325 εκατ. ευρώ), της Intalot (295 εκατ. ευρώ), της Frigoglass (250 εκατ. ευρώ), των ΕΛΛΠΕ (500 εκατ. ευρώ), του ΟΤΕ (700 εκατ. ευρώ), του Τιτάνα (200 εκατ. ευρώ) και της ΦΑΓΕ (192 εκατ. ευρώ).
Η χαμηλότερη απόδοση διαμορφώνεται για τα ομόλογα της S&B που βρίσκονται στο 7,3%, λήξης 2020, παρατηρεί η Citi, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια απόδοση θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκριμα για εκδόσεις που θα δώσουν στις ελληνικές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν σε επίπεδα κάτω από 7% αλλά και στις τράπεζες να αντλήσουν κεφάλαια με αντίστοιχο κόστος από τις αγορές.
Πηγή : ΤΟ ΒΗΜΑ

Αφήστε μια απάντηση