Προσωρινή άδεια λειτουργίας στην ιαματική πηγή του Αδάμαντα Μήλου

iamatikamilos.gif

Με την παρούσα παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση « Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»  να  λειτουργεί,  χωρίς  να  της  επιβάλλονται  οι  προβλεπόμενες  διοικητικές  κυρώσεις,  έως  31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α΄ 50). 

Σημειώνεται ότι η παρούσα βεβαίωση προσωρινής λειτουργίας, δεν υποκαθιστά άλλες αδειοδοτήσεις ή βεβαιώσεις που αφορούν σε υγειονομικές, κτιριακές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές ή άλλες διοικητικές πράξεις, η συμμόρφωση με τις οποίες είναι ευθύνη της επιχείρησης. 

 

Αφήστε μια απάντηση