Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης και εκτέλεση υποστηρικτικών έργων στο Δήμο Μήλου

Ο υπουργός Εσωτερικών τροποποίησε την  υπ’  αρίθμ.  46317/27-08-07  απόφαση,  όπως  αυτή τροποποιήθηκε  με την αρίθμ. 39031/10-07-08  Απόφαση  χρηματοδότησης  του Δήμου  Μήλου,  Ν.  Κυκλάδων ποσoύ  ενός  εκατομμυρίου  τετρακοσίων  είκοσι  έξι χιλιάδων ευρώ (1.426.000,00?) σε βάρος των πιστώσεων  του προγράμματος: 

2007ΣΕ05500000 «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ Α΄βαθμού των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» με τίτλο «προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης και εκτέλεση υποστηρικτικών έργων για τη λειτουργία των αφαλατώσεων» ως προς τον τίτλο του έργου.  Νέος  Τίτλος:  «Εκτέλεση  εργασιών  από  τους  ΟΤΑ  Α΄βαθμού  των  Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» για  υποδομές ύδρευσης. 

Η χρηματοδότηση του ανωτέρω  ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ.  

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση