Πολιτική κινητοποίηση των εργαζομένων στις εταιρίες ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Έγινε σήμερα Σάββατο 05.07.2014 πολιτική κινητοποίηση των εργαζομένων στις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών των εταιριών Δ.Ε.Η. Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση της Χώρας.
 
Επίσης έγινε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εργαζομένων των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του δυναμικού παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία κάθε άλλης συναφούς διαδικασίας.

 

 

Αφήστε μια απάντηση