Περιορισμούς στη συλλογή ρίγανης, κάπαρης, μανιταριών και άλλων αρωματικών φυτών

Περιορισμούς στη συλλογή κάπαρης, ρίγανης, μανιταριών φασκόμηλου βάζει με έγγραφό της η διευθύντρια Δασών του νομού Κυκλάδων.

Συγκεκριμμένα

 

Επιτρέπεται  η  συλλογή,  την  εποχή  της  ανθοφορίας ή  της ωρίμανσης, με  κοπή του στελέχους και απαγορευόμενης της εκρίζωσης, των εξής ειδών :

Δυόσμος, θυμάρι, θρούμπι, μελισσόχορτο, μέντα, ρίγανη, σιδερίτης ή τσάι του βουνού ή ελληνικό τσάι, σπαθόχορτο, φασκόμηλο, κρίταμος, κάπαρη, όπως παρακάτω:

 

α. Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής των παραπάνω ειδών ανέρχεται μέχρι μισό (½) κιλό ανά άτομο και ημέρα και συνολικά μέχρι δύο (2) κιλά το χρόνο.

 

β. Η περίοδος συλλογής θα πρέπει να περιοριστεί σε περίπου τρείς (3) μήνες, ενώ ο χρόνος έναρξής  της  εξαρτάται  από  τα  ιδιαίτερα  βιολογικά  χαρακτηριστικά  του  κάθε  φυτού και κυρίως από τις φαρμακευτικές – αρωματικές ιδιότητες του.

 

γ. Απαγορεύεται  η  συλλογή  μεγαλύτερης  ποσότητας  χωρίς άδεια  της  Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.

 

2. Επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος η συλλογή άγριων εδώδιμων καρπών ή για φαρμακευτική χρήση καρπών, μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών κατ’ άτομο. Απαγορεύεται η συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας χωρίς άδεια της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.

 

3. Επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος, η συλλογή μανιταριών (μυκήτων), μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών κατ’ άτομο και ημέρα, μόνο με κοπή του υπέργειου τμήματος των μανιταριών.

Απαγορεύεται συλλογή  με  εκρίζωση  των  μανιταριών,  καθώς  και η  συλλογή  ποσότητας μεγαλύτερης των δύο (2) κιλών χωρίς άδεια της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων. Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα  και  η  επιλογή  των συλλεγόμενων  μανιταριών  γίνεται  με  απόλυτη  και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.

 

4. Προτεραιότητα  στη  συλλογή  φυτών,  μανιταριών,  κλπ  έχουν  οι  μόνιμοι  κάτοικοι  της περιοχής.

 

5. Απαγορεύεται η εμπορία όλων των συλλεγόμενων φυτών, μανιταριών, κλπ χωρίς άδεια της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.

 

6. Απαγορεύεται η συλλογή φυτών της οικογένειας των ορχεοειδών, καθώς και του είδους Pancratium maritinum (Κρινάκια της θάλασσας), υπέργειων τμημάτων και βολβών.

 

7. Η χορήγηση της άδειας συλλογής εκδίδεται από την Δ/νση Δασών Κυκλάδων, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, η οποία και προσδιορίζει ειδικότερα τη χρονική περίοδο, την τοποθεσία, την  ποσότητα  συλλογής  των αιτουμένων  από  τα  παραπάνω φυτών και μυκήτων,  καθώς  και  το  ύψος  του  αντίστοιχου  μισθώματος,  σύμφωνα  με  τον  εκάστοτε ισχύοντα πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων.

 

Η τήρησή  της  ανατίθεται στα  όργανα της  Δ/νσης Δασών  Κυκλάδων,  της  Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των  οποίων  ενεργούν,  διώκονται και  τιμωρούνται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  τις  Δασικής Νομοθεσίας, αρ. 268 παρ.3 και αρ. 287 παρ.22 του Ν.Δ. 86/1969. Τα δε παρανόμως συλλεγμένα προϊόντα κατάσχονται σύμφωνα με το αρ. 271 του Ν.Δ. 86/1969.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την έκδοση της και για δέκα (10) έτη.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

 

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση