ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Βραβεία 115.000 ευρώ σε φοιτητές

Στην επιβράβευση των 46 πρωτευσάντων 
φοιτητών και φοιτητριών του προχώρησε το Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς την περασμένη 
Δευτέραμε το ποσό των 115.000 ευρώ συνολικά 
από 33 χορηγούς. Η πρωτοβουλία αυτή 
εντάσσεται στο γενικότεροπλαίσιο προσπαθειών 
του τμήματος προς την κατεύθυνση αναβάθμισης 
των σπουδών και ανάδειξης της αριστείας. 
Τα τελευταία χρόνια το τμήμα έχει θεσπίσει την 
«Επιβράβευση των καλύτερων φοιτητών – φοιτητριών» του μέσω του θεσμού των 
υποτροφιών και με την ευγενική χορηγία τραπεζικών ιδρυμάτων,οργανισμών και επιχειρήσεων 
που παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία επιδεικνύουν υψηλή κοινωνική ευθύνη. Τη συμβολή
του θεσμού αυτού στηνπροσπάθεια για αριστεία και στην επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη
των φοιτητών εξήραν, κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων, τόσο ο αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Γεώργιος Βασιλακό-
πουλος όσο και ο πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
κ. Νικόλαος Απέργης. 
Τα βραβεία προσέφεραν οι εξής χορηγοί, ανά κατηγορία ποσού και με αλφαβητική σειρά: 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, LASKARIDIS SHIPPING CO LTD, MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG), 
OTE, FG EUROPE, ALPHA BANK, ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ,
AEGEAN OIL, BOSTON CONSULTING GROUP, CHIPITA, DANAOS SHIPPING, 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LTD., EFG EUROBANK, 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ, GOLDAIR , INTRALOT, JUMBO, 
ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA 3E, PwC, STAR INVESTMENTS, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ, FRIGOGLASS, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ), 
S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΣΑΝΗ Α.Ε., SBOKOS HOTEL GROUP ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ, FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Πηγή : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Αφήστε μια απάντηση