Μη Χορήγηση άδειας λειτουργίας Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου Σίφνου.

O Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αποφάσισε τη μη Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου Σίφνου κατ’εφαρμογή των κείμενων διατάξεων καθόσον δεν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφάλειας (λόγω ελλείψεων, ενίσχυσης  του  κικκλιδώματος  μπροστά  από  την  κερκίδα  –  επισκευή  πέτρινου  τοίχου και τοποθέτηση κιγκλιδώματος – κατασκευή  πάγκων –  εύκολη  πρόσβαση  και  αποχώρηση  κοινού  και  αθλουμένων- μή προσκόμισης    Κανονισμού  Λειτουργίας  κ.λ.π  )  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  από  24-06-2014  Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Μήλου για τις εγκαταστάσεις της νήσου Σίφνου. 

Ο  φορέας  διαχείρισης  των  εγκαταστάσεων  θα  πρέπει  να  φροντίσει  για  την  αποκατάσταση  των ελλείψεων  –  ατελειών  που  διαπιστώθηκαν  για  την  διενέργεια  επανελέγχου  των αθλητικών εγκαταστάσεων . 

 

Αφήστε μια απάντηση