Εκμίσθωση ορυχείου Βαρυτίνης από την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ

Με απόφαση του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ εγκρίνεται η σύναψη απευθείας σύμβασης για την εκμίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του δημοσίου επί τμήματος του δημόσιου μεταλλείου βαρυτίνης Μήλου Ν. Κυκλάδων από την εταιρεία S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι στο συγκεκριμένο δημόσιο μεταλλείο δεν διενεργείται παραγωγή μεταλλεύματος από το 1996. Αυτό οφείλεται στη σταδιακή εξόφληση των σχετικά πλούσιων κοιτασμάτων βαρύτη (ειδικού βάρους μεγαλύτερου από 4 g/cm3) και κυρίως στις πολύ αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας της βιομηχανίας εξόρυξης πετρελαίου (κύριας χρήσης του βαρύτη), σύμφωνα με τις οποίες κατώτερο όριο ειδικού βάρους για τη διάθεση του βαρύτη στη βιομηχανία αυτή ήταν τα 4,2 g/cm3, ενώ ο παραγόμενος στη Μήλο βαρύτης δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις εν λόγω προδιαγραφές. Σύμφωνα δε με τη γεωλογική και γεωτρητική έρευνα που έχει διενεργήσει η εταιρεία S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., διαπιστώθηκε ότι τα υπολειπόμενα βέβαια και πιθανά αποθέματα βαρυτομιγών τόφφων στη Μήλο ανέρχονται σε περίπου 2.000.000 τόνους με μέσο ειδικό βάρος μεταλλεύματος περίπου 3,4 – 3,5 g/cm3, in situ. 

Εν τούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά: 

α) στη διαφαινόμενη μείωση των προδιαγραφών APi σχετικά με το ειδικό βάρος του βαρύτη που διατίθεται στη βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου, 

β) στις τεχνολογικές εξελίξεις του εμπλουτισμού φτωχών μεταλλευμάτων και 

γ) στην ανοδική τάση των τιμών πώλησης βαρύτη λόγω της αυξημένης ζήτησης και της παρατηρούμενης μειωμένης προσφοράς στις διεθνείς αγορές, εκτιμάται από την εταιρεία ως πολύ πιθανή η μελλοντική δυνατότητα αξιοποίησης των φτωχών κοιτασμάτων βαρυτομιγούς τόφφου της Μήλου. 

Το χαμηλό ειδικό βάρος του βαρύτη του συγκεκριμένου μεταλλείου σε σχέση με τις προδιαγραφές ποιότητας της σχετικής αγοράς και τα διαθέσιμα υπόλοιπα αποθέματα καθιστούν ανέφικτη την οικονομικά βιώσιμη εκμετάλλευσή του ως μοναδικής δραστηριότητας στην συγκεκριμένη περιοχή και ως εκ τούτου η διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωσή του δεν είναι η βέλτιστη επιλογή για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

Η εταιρεία S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., ως τελευταία μισθώτρια του ζητούμενου προς νέα μίσθωση τμήματος του δημόσιου μεταλλείου, παρέχει τα εχέγγυα της βέλτιστης εκμετάλλευσης του υφιστάμενου μεταλλεύματος, το οποίο μέχρι την ανωτέρω παύση της παραγωγής του εκμεταλλεύτηκε με ορθολογικό τρόπο πραγματοποιώντας τις ανάλογες επενδύσεις, διαθέτει δε άριστη γνώση και εμπειρία των γεωλογικών δεδομένων του νησιού, με σημαντική ερευνητική και εξορυκτική δραστηριότητα στη Μήλο από το 1932. Άλλωστε στη Μήλο η εν λόγω εταιρεία έχει τις υποδομές από συναφείς δραστηριότητες βιομηχανικών ορυκτών και συνεπώς δύναται να αξιοποιήσει το εν λόγω δημόσιο μεταλλείο με όρους οικονομικής βιωσιμότητας με πολλαπλά θετικά αποτελέσματα και για το Ελληνικό δημόσιο. 

Αφήστε μια απάντηση