Διαγωνισμός από τον Δήμο Μήλου για την εκμίσθωση χώρου σε 5 παραλίες για το 2015O Δήμος Μήλου (milos-map-gr.jpgΑΔΑ 7ΚΞΞΩΚΩ-Ξ3Β) ανακοινώνει ότι την 11/06/2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα από 10.00π.μ. έως 11.15π.μ. θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου, φανερός , προφορικός , πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στις περιοχές: 

Α. ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ) συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ , 

Β. ΠΛΑΘΙΕΝΑ συνολικού εμβαδού ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) τ.μ., 

Γ. ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνολικού εμβαδού ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48,00) τ.μ., 

Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνολικού εμβαδού ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) τ.μ. και 

Ε. ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ) συνολικού εμβαδού ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (27,50) τ.μ.  

Η τιμή της πρώτης προσφοράς που καθορίζει το συνολικό μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (δηλαδή μέχρι την 30/04/2016) έχει ως εξής: 

Α. ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ) συνολικού εμβαδού ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00) τ.μ , 50,00τ.μ.Χ 18,00ΕΥΡΩ=900,00Χ1 ΕΤΟΣ=900,00ΕΥΡΩ 

Β. ΠΛΑΘΙΕΝΑ συνολικού εμβαδού ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) τ.μ., 30,00Χ23,00ΕΥΡΩ=690,00Χ1 ΕΤΟΣ=690,00ΕΥΡΩ 

Γ. ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνολικού εμβαδού ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48,00) τ.μ., 48,00Χ23,00ΕΥΡΩ=1.104,00Χ1 ΕΤΟΣ = 1.104,00ΕΥΡΩ 

Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ συνολικού εμβαδού ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) τ.μ. , 30,00Χ23,00ΕΥΡΩ=690,00Χ 1 ΕΤΟΣ=690,00ΕΥΡΩ και 

Ε. ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ) συνολικού εμβαδού ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ (27,50) τ.μ., 27,50Χ23,00ΕΥΡΩ=632,50Χ 1 ΕΤΟΣ=632,50ΕΥΡΩ 

Ως κατώτατο όριο μίσθωσης Η διάρκεια της μίσθωσης της παραλίας αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 30/04/2016. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Δήμου Μήλου (22873-60120, 60121 κα Κάτρη Κωνσταντίνα ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση