Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου της 15.01.2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 15/01/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 147/10.01.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 Δήμου Μήλου.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών».

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή στην ημερίδα ενημέρωσης για την ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη».

Θέμα 5ο : Εκλογή μελών ΔΣ Γηροκομείου Μήλου.

Θέμα 6ο : Ορισμός μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο : Έγκριση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων ΚΑΠΗ.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Μήλου.

Θέμα 9ο : Αποδοχή χρηματοδότησης λειτουργικών δαπανών σχολείων.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε ενημερωτικά έντυπα, εκδόσεις κ.α.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για στέγαση Δ.Ο.Υ. Μήλου.

 

Αφήστε μια απάντηση