Απάντηση υπουργείου Πολιτισμού για τον υγρότοπο στον Αδάμαντα Μήλου

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτόκολλου 885/26.8.2013 Ερώτησης του Βουλευτή κ.Νίκου Συρμαλένιου το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι :

Για την εξακρίβωση των αναφερομένων στην Ερώτηση του κ. Βουλευτή πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπάλληλο της ΚΑ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή του υγρότοπου του Αδάμαντα υπάρχει πράγματι απόθεση στερεών αποβλήτων (οικοδομικό υλικό, σπασμένα είδη υγιεινής, άχρηστες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, κ.α.). Η περιοχή όπου έχει πραγματοποιηθεί, άγνωστο από ποιούς, η απόθεση βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Γαλλικό Προξενικό νεκροταφείο που είναι γνωστό ως «Φραγκομνήματα» και προστατεύεται οπό την Εφορεία Νεώτερων Μνημείων Αττικής, αλλά και εντος της Ζώνης Α’ Απολύτου Προστασίας του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου Νύχια (ΦΕΚ 1193/19.11.1998), ενός από τα δύο λατομεία οφιανού στη Μήλο, από το υλικό των οποίων έχει κατασκευαστεί η πλειονότητα των προϊστορικών εργαλείων σε διάφορες θέσεις του Αιγαίου και της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Επειδή η υπόθεση στερεών αποβλήτων -η οποία έγινε κατά παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 του νόμου 3Ο28|2ΟΟ2 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» -, έχει επιφέρει ρύπανση και αλλοίωση του αρχαιολογικού χώρου, η ΚΑ’ ΕΠΚΑ με το 9498|04.09.2013 έγγραφο ζήτησε ήδη τη συνδρομή του Δήμου Μήλου για την απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων και με το 9500|04.09.2013 έγγραφο ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου και ζήτησε τη συνδρομή του προκειμένου να μην επαναληφθεί στο μέλλον αυτό το φαινόμενο.

Επιπλέον, στους φύλακες αρχαιοτήτων δόθηκαν οδηγίες για τακτικό έλεγχο της περιοχής.

Δείτε στο τέλος της σελίδας και την επιστολή απάντηση του Δημάρχου Μήλου κύριου Δαμουλάκη

 

Αφήστε μια απάντηση