8η Συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 31.05.2018

Α.Π :405

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ
Σας προσκαλούμε όπως την 31η του μήνα ΜΑΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ ώρα 20:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1.1Η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-εξόδων ΔΛΤΜ οικ. έτους 2018

2.Λήψη απόφασης για έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο:Αποκατάσταση και ενίσχυση ικριώματος της σκάλας φόρτωσης στην περιοχή Κάναβα ν. Μήλου

3.Λήψη Απόφασης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “Σήμανση-Διαγράμμιση χερσαίας ζώνης Λιμένα Αδάμαντα”

4.Ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή στην έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018 (4-8 Ιουνίου 2018)

5.Ανάκληση της υπ’αριθ.39/2018 απόφασης παραχώρησης κοινόχρηστου παραλιακού χώρου

6.Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ.Σούμπουλη Άλκη

7.Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ.Χαλδαίο Κυριάκο

8.Ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή του ΔΛΤΜ στην ημερίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο:Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 (Επικαιροποίηση της 19/2018)

9.Ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή του ΔΛΤΜ στο 1ο ELEMED Conference-Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος (Επικαιροποίηση της 20/2018)

10.Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Επικαιροποίηση της 34/2018)

11.Ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή στην έκθεση East Med Show- Zea Marina (3-6 Mαίου 2018) (Επικαιροποίηση της 37/2018)

12.Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

13.Λήψη διάθεσης πιστώσεων

14.Λήψη διάθεσης πιστώσεων για συνεχιζόμενες συμβάσεις υπηρεσιών-προμηθειών

15.Λήψη διάθεσης πιστώσεων για συνεχιζόμενες μελέτες και έργα

16.Λήψη διάθεσης πιστώσεων δαπανών ΠΟΕ

H πρόσκληση σε pdf

 

 

Αφήστε μια απάντηση