7η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου την 22.04.2015

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22η του μηνός Απριλίου  2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής κατεπείγον θέμα :

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο  Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ 41/20.04.2015 τεύχος Α΄).

Εναλλακτικά κατεβάστε το ηχητικό από εδώ (dropbox) και εδώ (google drive)

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση