6η/2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Παρασκευή 20.05.2022

Α.Π :373

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών  βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ οικ.22206/ 15.04.2022/ΦΕΚ Β’ 1882 την 20η του μηνός Μαϊου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.

ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΚΥΠΡΑΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΘΕΜΑ 3ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.ΑΛΑΜΑΝΟ ΣΩΤΗΡΙΟ.

ΘΕΜΑ 4ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην SFRATI K.-RRHODHE T. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΘΕΜΑ 5ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην κ.ΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ.

 

Μήλος, 16/05/2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση