3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μήλου την 23.02.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως την 23η του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 13:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:
 
2.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου
στην κ.ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ για το έτος 2018
 
 
 
 
7.Διαθέσεις πιστώσεων
 
8.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής
υπηρεσιών
Μήλος, 16/02/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.
ΜΗΛΟΥ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση