Ημέρα: 4 Σεπτεμβρίου 2023

16η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τετάρτη 06.09.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…