2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μήλου την 05.02.2018

Σας
προσκαλούμε όπως την 5η του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ημέρα της εβδομάδας
ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 11:00
προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το
Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 
 
 
 
 
 
7.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής
υπηρεσιών
Μήλος, 26/01/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.
ΜΗΛΟΥ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση