12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 10.07.2015


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 10/07/2015ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3923/06-07-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Aκούστε το ηχητικό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ΑΣΑ Νήσου Μήλου, προϋπολογισμού 950.000,00 ευρώ και την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών και την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Θέμα 3ο : Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 141/2011 απόφασης Δ.Σ.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για καθαρισμό από δασικά είδη κύριου δημοτικού δρόμου στην περιοχή Φουρκοβούνι

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για καθαρισμό από δασικά είδη κύριου δημοτικού δρόμου στην περιοχή Τραμυθιά

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ.  σχετικά με αίτημα δημότη για τσιμεντόστρωση δρόμου στη θέση Ακρωτήρι Χάλακα

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ.  σχετικά με αίτημα δημότη για διαμόρφωση δημοτικού πεζοδρομίου

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για υλοποίηση του έργου «Αποπεράτωση ημιτελούς κτηρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία) μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό

Λιμενικό Ταμείο

Θέμα 9ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Αφήστε μια απάντηση