12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 05.10.2018

Α.Π :886

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ
Σας προσκαλούμε όπως την 5η του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 20:30 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1.Απολογισμός-Συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης λιμένα Αδάμαντα. Διερεύνηση δυνατών βελτιώσεων.

2.Ενημέρωση–Συζήτηση με εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με το ζήτημα των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στη Μήλο.

3.Τροποποίηση της υπ’αριθ.200/2015 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΜ.

4.Λήψη απόφασης για γνωστοποίηση των αναγκών του ΔΛΤΜ σε καύσιμα και λιπαντικά για ένα έτος.

5.Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 ΔΛΤΜ  βάσει της με αριθμό 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942 & 3635/ τ. Β΄).

6.Έγκριση προμήθειας ηλεκτροκίνητου Φ/Γ οχήματος.

7.Έγκριση τεχνικού προγράμματος ΔΛΤΜ οικονομικού έτους 2019.

8.Οριστική παραλαβή της μελέτης : «Αρχιτεκτονική Μελέτη και όροι δόμησης Χ.Ζ. Κάναβας –Αδάμαντα».

9.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

 

Μήλος, 28/09/2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

 

 

Αφήστε μια απάντηση