1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 12.01.2018

Σας προσκαλούμε όπως την 12η του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 14:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:
 
 
 
 
 
5. Λήψη διάθεσης πιστώσεων για υποχρεωτικές δαπάνες
 
6. Λήψη διάθεσης πιστώσεων για συνεχιζόμενες συμβάσεις υπηρεσιών-προμηθειών
 
7. Λήψη διάθεσης πιστώσεων για συνεχιζόμενες συμβάσεις μελετών-έργων
 
8. Επιτροπές του Ν.4412/2016 για το 2018
Μήλος, 04/01/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.
ΜΗΛΟΥ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση