Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου “Εκσυγχρονισμός και επίστρωση με συνθετικό τάπητα περιμετρικού στίβου Δημοτικού Σταδίου Μήλου”

To Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου αποφάσισε ομόφωνα (στην 1η Συνεδρίαση του 2019 ΑΔΑ: ΨΡΦ4ΩΚΩ-ΕΦ5) να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και επίστρωση με συνθετικό τάπητα περιμετρικού στίβου Δημοτικού Σταδίου Μήλου», προϋπολογισμού 855.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού σταδίου Μήλου και ειδικά του χώρου διενέργειας των αθλημάτων του στίβου. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των αθλητών – κυρίως παιδιών – της Μήλου που ασχολούνται με τα αγωνίσματα του στίβου με αποτέλεσμα οι ντόπιοι αθλητές, οι οποίοι προπονούνται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, να έχουν κερδίσει πανελλήνια πρωταθλήματα. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια από την Διοίκηση του Δήμου για την ανάληψη της διοργάνωσης των Αιγαιοπελαγίτικων αγώνων για το έτος 2021.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής :

  • Εκσκαφές, χωματουργικές εργασίες υφιστάμενων εγκαταστάσεων και αποξήλωση τμήματος παλαιάς περίφραξης.
  • Σκυροδέτηση τμημάτων νέας περίφραξης.
  • Νέα λιθοδομή στη νοτιοανατολική πλευρά της εγκατάστασης (επέκταση)
  • Κατασκευή και τοποθέτηση νέας περίφραξης περιμετρικά του στίβου και στην εξωτερική πλευρά του σταδίου.
  • Κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας στο τμήμα που θα επιστρωθεί με το συνθετικό τάπητα (ταρτάν) και στην είσοδο του σταδίου.
  • Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα στο τμήμα που θα επιστρωθεί με το συνθετικό τάπητα (ταρτάν) και στην είσοδο του σταδίου.
  • Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα.
  • Κατασκευή υποδομών αγωνισμάτων κονίστρας.

Με δεδομένο ότι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ανέρχεται σε 600.000,00 ευρώ, ενώ το κόστος υλοποίησης του έργου έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 855.000,00 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να καλυφθεί με ίδιους πόρους του Δήμου.

Δείτε σχετικά

Αφήστε μια απάντηση