Το πρόγραμμα ομιλιών του υποψήφιου Δημάρχου Μήλου Γεράσιμου Δαμουλάκη

«Π ρ ώ τ α   η    Μ ή λ ο ς» ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19  ΜΑΪΟΥ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ, Καρόδρομος

  Ώρα 20:30 μ.μ.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20  ΜΑΪΟΥ

ΠΟΛΛΩΝΙΑ , Καφέ-Ζαχαροπλαστείο, Ανεζίνα,

  Ώρα 20:30 μ.μ.

 

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ

ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ, Καφενείο Πέρρου,  Ώρα 19 :00 μ.μ

ΤΡΥΠΗΤΗ, Καφέ Ρέμβη Ώρα 20:30 μ.μ.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  22   ΜΑΪΟΥ

ΖΕΦΥΡΙΑ, Πολιτιστικό Κέντρο, Ώρα 18:30 μ.μ.

ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ, Πολιτιστικό Κέντρο , Ώρα 20:30 μ.μ.

 

ΠΕΜΠΤΗ  23   ΜΑΪΟΥ

ΠΛΑΚΑ, Ζαχαροπλαστείο Παλαιός,  Ώρα 18:30 μ.μ.

ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ, Γιάγκος, Ώρα 20:30 μ.μ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24   ΜΑΪΟΥ

ΠΛΑΚΕΣ, Άγιος Χαράλαμπος, Ώρα 18:30 μ.μ.

ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ, Καφενείο Καρόδρομος Πρώην Μανώλη, Ώρα 20:30 μ.μ

Αφήστε μια απάντηση