Συνεδριάση της Κοινότητας Μήλου την Παρασκευή 02.06.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΗΛΟΥ

Π ρ ο ς

Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί, στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Μήλου την 02η του μηνός Ιουνίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτημάτων Κ.Υ.Ε. για χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ..

 

Μήλος, 26/05/2023

 

Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση