Συνεδρίαση της Κοινότητας του Αδάμαντα την Τετάρτη 03.03.2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

 

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7], στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 03η, του μήνα MAΡΤΙΟΥ  2021, μέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 19:30,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση σε αίτημα ΖΕΡΑ ΑΝΤΟΝΕΤΑΣ  για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος

2. Γνωμοδότηση σε αίτημα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΡΖΑΚΗ  για τοποθέτηση δύο (2) κατόπτρων σε δρόμο στο όριο των Κοινοτήτων Αδάμαντα και Πέρα Τριοβασάλου

3. Γνωμοδότηση σε αίτημα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΑΚΗ για τη χορήγηση δύο (2) θέσεων ολιγόλεπτης στάθμευσης αυτ/των στα φαρμακεία

4. Προτάσεις σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης ιδιόκτητων χώρων ως χώροι στάθμευσης οχημάτων

5. Προγραμματισμός εργασιών ενόψει εορτών ΠΑΣΧΑ και τουριστικής σεζόν

Ενημερώσεις

 

Ο Πρόεδρος της

Κοινότητας  Αδάμαντα

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

error: Content is protected !!