Συνεδρίαση της Κοινότητας Μήλου την Παρασκευή 09.09.2022

                                   Μήλος, 05/09/2022

Α.Π. 5378

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΗΛΟΥ

Π ρ ο ς

Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί, στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Μήλου την 09η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07 : 00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων έτους 2023 περιοχών ευθύνης κοινότητας Μήλου.

 

Μήλος, 05/09/2022

 

Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση