Συνεδρίαση της Κοινότητας Αδάμαντα την Δευτέρα 18.07.2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

 

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 18η, του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ 2022, μέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00, (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.2 Ν.4555/2018)για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.- Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής Κ.Υ.Ε., Ευστρατίου Αργυρίου, νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ε. κ’  ΣΙΑ Ο.Ε.

2.-  Γνωμοδότηση για λήψη απόφασης Δ.Σ. για την απαγόρευση στάσης-στάθμευσης σε δημοτικό δρόμο δικαιοδοσίας Κοινότητας Αδάμαντα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας  Αδάμαντα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

 

Αφήστε μια απάντηση