Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μήλου την Παρασκευή 05.04.2024

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί, στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Μήλου την 05η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Επανεξέταση αιτήματος πολίτη για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2024.

 

 

Μήλος, 01/04/2024

 

Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Μήλου

 

ΖΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Αφήστε μια απάντηση