Παρατείνεται η προθεσμία για άσκηση αγωγής διόρθωσης στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρατείνεται για ακόμη μία φορά η προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998 συνολικά σε δέκα πέντε (15) έτη από την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου για τίς περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφιση πριν  από την 2.8.2006 με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του νομοσχεδίου που εισήχθη στη Βουλή . Με μία εξαίρεση: Η διάταξη δεν αφορά τίς περιοχές στις οποίες η προθεσμία έχει λήξει την 30-11-2018 δηλαδή τίς περιοχές των οποίων η 14ετία έληγε μέχρι την 28-2-2018. Δείτε ΕΔΩ ποιές είναι αυτές  οι περιοχές που έκλεισαν την 30-11-2018 και εξαιρούνται από τη νέα παράταση. Όπως είναι γνωστό με τη διάταξη του άρθρου 18 του Ν. 4551/2018 ( ΦΕΚ Α΄116/2-7-2018)  παρατάθηκε για εννέα (9) επιπλέον μήνες απο την αρχική προθεσμία των 14 ετών απο την έναρξη λειτουγίας του κτηματολογικού γραφείου , αποκλειστικά για τις περιοχές εκείνες στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018, η προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, σχετικά

με τη δυνατότητα άσκησης αγωγής, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, προκειμένου να αναγνωρισθεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα και να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση. Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από 3-1-2018 και έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης ρύθμισης με την οποία παρατάθηκαν οι προθεσμίες για 3 μήνες και συνεπώς ακόμη και αυτές που έληξαν στο 3μηνο παρατείνονται για 9 μήνες .Η ρύθμιση αφορά 90 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Για να δείτε όλες τίς περιοχές που κλείνουν μέσα στο 2018 και παρατείνονται πλέον  για ένα 12μηνο πέραν της αναγραφόμενης αρχικής προθεσμίας πατήστε εδώΣημειώνουμε εδώ οτι για τίς περιοχές αυτές η συμπλήρωση των 15 ετών απο την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου σημαίνει και την οριστικοποίηση τω αρχικών εγγραφών και τη δημιουργία αμάχητου τεκμηρίου υπέρ των φερομένων με τίς πρώτες αυτές εγγραφές ως δικαιούχων για τα δικαιώματα στα οποία αυτές αφορούν ( άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 2664/1998) . Ιδιαίτερη σημασία έχει άν το ακίνητο έχει καταγραφεί στις πρώτες εγγραφές ως “άγνωστου ιδιοκτήτη” διότι τα ακίνητα αυτά μετά την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών περιέρχονται εκ του νόμου στο Ελληνικό Δημόσιο και ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί πλέον να ζητήσει την αυτούσια απόδοση του ακινήτου αλλά έχει όπως και στα άλλα ακίνητα χρηματική αξίωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου . Ιδιαίτερα προβλήματα είναι βέβαιο οτι θα δημιουργηθούν σε πολυόροφες οικοδομές όπου δεν εξαντλήθηκαν τα ποσοστά συγκυριότητας και τα εναπομείναντα ποσοστά καταχωρήθηκαν ως ΑΓΝΩΣΤΟΣ. Αυτά τα ποσοστά περιέρχονται στο Δημόσιο και έτσι καθίσταται συγκύριος σε απεριόριστο αριθμό ακινήτων  με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό ….

Πηγή : https://www.lex.gr

Αφήστε μια απάντηση