Παραλίες της Μήλου που δημοπρατούνται

Η Κτηματική υπηρεσία Κυκλάδων Α΄ διακηρύσσει δημοπρασία στις ακόλουθες οκτώ παραλίες της Μήλου :

Την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 11.00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις του Νομού Κυκλάδων όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, ανά Δήμο:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Μήλου του Νομού Κυκλάδων . 

Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ, συνολικού εμβαδού Ε=200 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών εμβαδού Ε=185 τ.μ. και την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εμβαδού Ε=15 τ.μ. και με τιμή εκκίνησης 6.531,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ 540252.48, Ψ 4060444.51 (Β) – Χ 540286.46, Ψ 4060465.62 (Γ) – Χ 540289.10, Ψ 4060461.38 (Δ) – Χ 540255.12, Ψ 4060440.26

Α2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ, εμβαδού Ε=20 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή εκκίνησης 2.368,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 546280.36, Ψ 4058659.88 (Β) – Χ 546285.32, Ψ 4058659.30 (Γ) – Χ 546284.86, Ψ 4058655.33 (Δ) – Χ 546279.89, Ψ 4058655.91

Α3. ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ, εμβαδού Ε=10 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή εκκίνησης 872,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 54086.30, Ψ 4063817.51 (Β) – Χ 540789.51, Ψ 4063819.90 (Γ) – Χ 540791.01, Ψ 4063817.89 (Δ) – Χ 540787.80, Ψ 4063815.51

Α4. ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, εμβαδού Ε=5 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή εκκίνησης 2.092,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 543345.24, Ψ 4066747.85 (Β) – Χ 543347.19, Ψ 4066748.31 (Γ) – Χ 543346.62, Ψ 4066750.74 (Δ) – Χ 543344.68, Ψ 4066747.85

Α5. ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ, εμβαδού Ε=10 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή εκκίνησης 2.184,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 539815.76, Ψ 4066979.43 (Β) – Χ 539819.75, Ψ 4066979.18 (Γ) – Χ 539819.91, Ψ 4066981.67 (Δ) – Χ 539815.92, Ψ 4066981.92

Α6. ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ, εμβαδού Ε=7 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή εκκίνησης 2.128,80 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 541332.45, Ψ 4057715.85 (Β) – Χ 541333.70, Ψ 4057718.02 (Γ) – Χ 541336.13, Ψ 4057716.63 (Δ) – Χ 541334.88, Ψ 4057714.46

Α7. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΚΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=100 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών εμβαδού Ε=85 τ.μ. και την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εμβαδού Ε=15 τ.μ. και με τιμή εκκίνησης 4.231,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ 529519.43, Ψ 4058916.15 (Β) – Χ 529514.67, Ψ 4058917.69 (Γ) – Χ 529520.87, Ψ 4058936.71 (Δ) – Χ 529525.62, Ψ 4058935.16

Α8. ΤΡΙΑΔΕΣ ΧΑΛΑΚΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=100 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών εμβαδού Ε=85 τ.μ. και την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εμβαδού Ε=15 τ.μ. και με τιμή εκκίνησης 4.231,00 €.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 1 έτος

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ 529950.34, Ψ 4062066.68 (Β) – Χ 529955.30, Ψ 4062067.30 (Γ) – Χ 529952.82, Ψ 4062087.15 (Δ) – Χ 529947.86, Ψ 4062086.53

Κατεβάστε το έγγραφο με τα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία

Αφήστε μια απάντηση

error: Content is protected !!