Οι θέσεις της «Συμμαχίας Νοτίου Αιγαίου» για την κοινωνική πολιτική στην Περιφέρεια

Οι θέσεις της «Συμμαχίας Νοτίου Αιγαίου»  για την κοινωνική πολιτική στην Περιφέρεια

Η κοινωνική πολιτική και η βελτίωση των δομών της σε όλα τα νησιά, είναι ψηλά στις προτεραιότητες της παράταξής μας με στόχο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να είναι σύμμαχος του κάθε νησιώτη και να δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπό της, καλύπτοντας τις ανάγκες των πολιτών από την μια άκρη της Περιφέρειας μέχρι την άλλη.

Το σχέδιό μας για την επόμενη ημέρα, περιλαμβάνει ένα πλαίσιο δομών και δράσεων που αγκαλιάζει τους νησιώτες και καθιστούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύμμαχό τους.

Από τις πρώτες ημέρες της θητείας μας ως νέα περιφερειακή αρχή δημιουργούμε:

 • Ενεργό δίκτυο συνεργασίας των υφιστάμενων δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με σκοπό αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη δράση και αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων.
 • Ενίσχυση –υποστήριξη της δράσης των πιστοποιημένων δομών υγείας και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών (δημόσιων, δημοτικών και λοιπών φορέων) – 4ετής προγραμματισμός .
 • Συστηματική και τεκμηριωμένη επιδίωξη αύξησης του προϋπολογισμού όλων των δομών κοινωνικής πρόνοιας.
 • Δημιουργία πληροφοριακού Οδηγού Φορέων Υγείας και Ψυχοκοινωνικών Υπηρεσιών

ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ»

 • Αύξηση πόρων, πολλαπλασιασμός δράσεων, τετραετής σχεδιασμός για την αντιμετώπιση θεμάτων σωματικής και ψυχικής υγείας, δίνοντας προτεραιότητα στα μικρά νησιά.
 • Αποτύπωση προφίλ υγείας νησιών, με σκοπό την εκπόνηση ολιστικού σχεδίου ανάπτυξης δράσεων και αντιμετώπισης των προβλημάτων.

ΑΜΕΑ

 • Υποστήριξη της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών.
 • Δημιουργία στεγών υποστηριζόμενης (αυτόνομης ή ημιαυτόνομης, βραχείας ή μόνιμης) διαβίωσης, μέσα στον κοινωνικό/οικιστικό ιστό, για ομάδες 4-5 ατόμων με ομοειδείς αναπηρίες. Αξιοποίηση κατοικιών ΤΑΠΑ.
 • Λειτουργία εργαστηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Λειτουργία υποστηριζόμενων επαγγελματικών δομών παροχής υπηρεσιών από ΑΜΕΑ.
 • Αξιοποίηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ, ΕΕ κλπ.
 • Μέριμνα ώστε κάθε νέο τεχνικό έργο να πιστοποιείται από ειδική επιτροπή της Περιφέρειας, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η προσβασιμότητα σε αυτό διαφόρων κατηγοριών ΑΜΕΑ ( κινητικές αναπηρίες, τυφλότητα κλπ).
 • Προσθήκη ηχητικού σήματος σε όλους τους φωτεινούς σηματοδότες για τη διευκόλυνση της προσπελασιμότητάς τους από τυφλούς.
 • Μέριμνα για την προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων και την προσπελασιμότητα των οδικών διαβάσεων (με ή χωρίς φωτεινό σηματοδότη).

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

 • Υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη όλων των υφιστάμενων Υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ (για πρόληψη, αντιμετώπιση, επανένταξη).
 • Υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη ιδίως των Κέντρων Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας (Ρόδου, Σύρου, Κω)
 • Ενίσχυση δράσεων που προάγουν υγιείς συμπεριφορές και στάσεις ζωής
 • Ενίσχυση των θετικών προτύπων.

 

ΚΕΚ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

 • Διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσανατολισμός και σε κοινωνικά θέματα:
 • Διδασκαλία νοηματικής γλώσσας.
 • Διδασκαλία γραφής τυφλών (Braille).
 • Κοινωνικό Φροντιστήριο (σε όλα τα νησιά).
 • Αξιοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας.
 • Παροχή νομικών συμβουλών και πληροφόρησης, ιδίως σε νέους και άνεργους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • Προτεραιότητα στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες σε όλες τις δράσεις.
 • Στέγη για παιδιά με ακατάλληλους γονείς ή συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού», με σκοπό τη δημιουργία ανάλογης δομής στο Νότιο Αιγαίο.

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 • Ανάπτυξη κινήματος εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξη των υφιστάμενων κυττάρων εθελοντικών συλλόγων και ομάδων
 • Δημιουργία «τράπεζας αγάπης»/ «τράπεζας χρόνου»/ «τράπεζας κοινωνικής αλληλεγγύης».
 • Καλλιέργεια συνείδησης για προσφορά αίματος, αιμοπεταλίων και μυελού οστών σε συνεργασία με τους υφιστάμενους συλλόγους και ενίσχυση του έργου τους
 • Συστηματική παραγωγή κοινωνικών μηνυμάτων για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και προβολή τους από τα τοπικά, κυρίως, ΜΜΕ και το διαδίκτυο.

 

Από το Γραφείο Τύπου

 

Αφήστε μια απάντηση