Μερική ανάκληση της απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας για έκταση συνολικού εμβαδού 131.055,90 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Xάλακας» Δήμου Μήλου

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκηση ανακαλείτε μερικώς η αριθμ. 864/25.02.2003 (ΦΕΚ252/τ.Δ΄/18.03.2003) απόφαση κήρυξης ως αναδασωτέας για έκταση συνολικού εμβαδού 131.055,90 τ.μ., με στοιχεία: τμήμα 1, τμήμα 2,…,τμήμα 26, που βρίσκεται στη θέση «ΧΑΛΑΚΑΣ-ΑΓΡΙΟΚΑΣΤΡΟ- ΠΡ. ΗΛΙΑΣ- ΚΕΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ-ΤΣΟΥΒΑΛΑ», Δήμου Μήλου, νήσου Μήλου, σε εφαρμογή του αρ. 44, παρ.4 του ν.998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς σύμφωνα με το περιεχόμενο του δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Μήλου η αναφερόμενη έκταση δεν αποτελούσε ή αποτελεί δάσος ή δασική έκταση.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 864/25.02.2003 απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας.

Αφήστε μια απάντηση