Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ που αφορά τον Καθορισμό ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες.

Το ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών , το οποίο καλύπτει τους λιμένες των νησιών της χώρας, αφορά για τη δρομολογιακή περίοδο από 01-11-2019 έως και 31-10-2020.

Οι δρομολογιακές γραμμές διακρίνονται ενδεικτικά σε κύριες και τοπικές, ως κατωτέρω:
α) Κύρια γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή λιμένες μεταξύ των νησιών που δεν ανήκουν στον ίδιο νομό και δεν είναι τοπική γραμμή.
β) Τοπική γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή αποκλειστικά νησιωτικούς λιμένες που ανήκουν στον ίδιο νομό ή απέχουν μεταξύ τους μέχρι τρία ναυτικά μίλια ή έχουν μικρότερη σημασία στο εσωτερικό δίκτυο θαλασσίων μεταφορών της χώρας, ανεξαρτήτως διοικητικής υπαγωγής τους.

Οι νησιωτικοί λιμένες που αποτελούν πρωτεύουσα Νομού, συνδέονται τουλάχιστον τρεις (03) φορές την εβδομάδα με ηπειρωτικά λιμάνια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με μια τουλάχιστον κύρια γραμμή.

Τα νησιά που δεν αποτελούν πρωτεύουσα Νομού, συνδέονται τουλάχιστον τρεις (03) ημέρες την εβδομάδα, απευθείας ή με ανταπόκριση, με την πρωτεύουσα του Νομού που υπάγονται διοικητικά, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους με τοπικές γραμμές.

Τα νησιά που ανήκουν διοικητικά στην αυτή Περιφέρεια, συνδέονται τουλάχιστον μία (01) ημέρα την εβδομάδα, απευθείας ή με ανταπόκριση, με την έδρα της Περιφέρειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εναλλακτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών, τις γεωγραφικές ιδιομορφίες τους, καθώς και τη διάταξη των λιμένων και τις ειδικές συνθήκες σε αυτούς, μπορούν να διαφοροποιούνται οι απαιτούμενες συνδέσεις, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Για την Μήλο προβλέπονται οι εξής γραμμές

93 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ

103 ΛΑΥΡΙΟ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ

117 ΝΑΥΠΛΙΟ-ΜΗΛΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ

152 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ

153 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ

156 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΑΠΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ

157 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΘΗΡΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΡΟΔΟΣ

158 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

159 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ

160 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΘΗΡΑ

161 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΘΗΡΑ-ΙΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

162 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΝΑΞΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

163 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ

164 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ

165 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΘΗΡΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΝΑΞΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

203 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ

204 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ

205 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛ/ΝΔΡΟΣ-ΘΗΡΑ-ΙΟΣ

206 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛ/ΝΔΡΟΣ-ΘΗΡΑ-ΙΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

207 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛ/ΡΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΚΟΥΦ/ΣΙ-ΝΑΞΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

212 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΘΗΡΑ

213 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛ/ΡΟΣ-ΘΗΡΑ-ΙΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

214 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛ/ΡΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ

215 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛ/ΡΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΚΟΥΦ/ΣΙ-ΝΑΞΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ

281 ΡΑΦΗΝΑ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ

Β. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

58 ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ

130 ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ

132 ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΜΗΛΟΣ

134 ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση