Εξομοίωση χερσαίας ζώνη λιμένα Αδάμαντα από Ηρώο μέχρι Μεταλλευτικό Μουσείο και από Ηρώο μέχρι Μπομπάρδα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με την αριθμ. 73/2017 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου, περί εξομοίωσης με χερσαία ζώνη λιμένα της περιοχής από τη θέση «Ηρώων» έως το «Μεταλλευτικό Μουσείο» και από την παραλία «Λαγκάδας» μέχρι το Ακρωτήριο «Μπομπάρδας», Αδάμαντα Μήλου, όπως αυτή αποτυπώνεται με συνεχόμενη πράσινη τεθλασμένη γραμμή στην περιοχή ΖΛ1~ΖΛ51 και την περιοχή ΖΛ52~ΖΛ109, στο από 17.06.2014, συνημμένο στην απόφαση, τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, αποτελούμενο από επτά πινακίδες Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6 και Τ7, που συνέταξε ο Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, Ευάγγελος Γλυνός και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου.

Αφήστε μια απάντηση