Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η επέκταση της λιμενικής ζώνης Αδάμαντα Μήλου, από την προβλήτα μέχρι τον Ναυτικό Όμιλο

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  εγκρίνει τον καθορισμό εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα, στην περιοχή από προβλήτα μέχρι Ναυτικό Όμιλο,στη θέση Μώλος Γρηγορίου Αδάμαντα Νήσου Μήλου, που αποτελείται από τριάντα έξι (36) κορυφές (ΖΛ1, ΖΛ2, ΖΛ3, ΖΛ4, ΖΛ5, ΖΛ6, ΖΛ7, ΖΛ8, ΖΛ9, ΖΛ10, ΖΛ11, ΖΛ12, ΖΛ13, ΖΛ14, ΖΛ15, ΖΛ16, ΖΛ17, ΖΛ18, ΖΛ19, ΖΛ20, ΖΛ21, ΖΛ22, ΖΛ23, ΖΛ24, ΖΛ25, ΖΛ26, ΖΛ27, ΖΛ28, ΖΛ29, ΖΛ30, ΖΛ31, ΖΛ32, ΖΛ33, ΖΛ34, ΖΛ35, ΖΛ36), όπως αυτή έχει χαραχθεί με πράσινη τεθλασμένη γραμμή επί τοπογραφικού διαγράμματος, κλίμακας 1:500, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι συντεταγμένες των κορυφών της. που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Ευάγγελο Γλύνη, στα πλαίσια της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Εξομοίωση περιοχής από προβλήτα μέχρι Ν.Ο. στη θέση Μώλος Γρηγορίου Αδάμαντα Μήλου και Τοπογραφικές – Βυθομετρικές εργασίες», το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης των προς τη θάλασσα ορίων των ιδιοκτησιών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου

  • Δείτε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ

Αφήστε μια απάντηση