Δήμος Μήλου : Επισκευή και αντικατάσταση του αγωγού αποχέτευσης στην Τρυπητή

Από την αρχή της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής, έγινε καταγραφή των χρόνιων προβλημάτων που υφίστανται στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της Κοινότητας Τρυπητής.
Σύμφωνα με αυτή την καταγραφή και σταθμίζοντας τις προτεραιότητες, βάση της αναγκαιότητας παρέμβασης, υλοποιήθηκε το 2020 από τα αρμόδια συνεργεία του Δήμου Μήλου, έργο που αφορούσε στην επισκευή και αντικατάσταση του αγωγού αποχέτευσης, πλησίον του παλιού μαγαζιού του Αρίκου, δίνοντας λύση στη χρόνια εκροή λυμάτων εντός ιδιωτικού κτιρίου.
Σήμερα, προχωράμε στην υλοποίηση δεύτερου έργου που περιλαμβάνει την κατασκευή νέου σύγχρονου αντλιοστασίου στη διασταύρωση της δημοτικής οδού προς Κλήμα, την αντικατάσταση παλαιωμένου δικτύου αποχέτευσης και την αντικατάσταση και υπογειοποίηση υπέργειου δικτύου ύδρευσης, στην ευρύτερη περιοχή της Βαθιάς Στράτας, του οικισμού Τρυπητή.
Το έργο με τίτλο «Κατασκευή Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τμήματος Κοινότητας Τρυπητής και Κατασκευή Νέου Αντλιοστασίου», χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Μήλου συνολικού προϋπολογισμού 66.900,00 €.
Η υλοποίηση του θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια και συγκεκριμένα πρόκειται να κατασκευαστούν τα κάτωθι:
Α Στάδιο Υλοποίησης
Περιοχή Υλοποίησης:
Πάροδος δημοτικής οδού Βαθιάς Στράτας, εντός οικισμού Τρυπητής.
Εργασίες:
• Αντικατάσταση παλαιού αγωγού αποχέτευσης, μήκους 70,00m, με νέο αγωγό διατομής Φ200.
• Τοποθέτηση νέων φρεατίων αποχέτευσης, τοποθέτηση μηχανοσιφώνων και σύνδεση όλων των παρακείμενων κτιρίων στο νέο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο.
• Αντικατάσταση και υπογειοποίηση παλαιού υπέργειου αγωγού ύδρευσης, μήκους 70,00m, με νέο αγωγό διατομής Φ63.
• Τοποθέτηση νέων φρεατίων ύδρευσης και σύνδεση όλων των παρακείμενων κτιρίων στο νέο κεντρικό υδροδοτικό δίκτυο.
Β Στάδιο Υλοποίησης
Περιοχή Υλοποίησης:
Διασταύρωση δημοτικής οδού Βαθιά Στράτα – Κλήμα, εντός οικισμού Τρυπητής.
Εργασίες:
• Κατασκευή νέου σύγχρονου υπόγειου αντλιοστασίου
• Καταθλιπτικός αγωγός, διατομής Φ75, συνολικού μήκους 360,00 m, από το νέο αντλιοστάσιο έως Ιερό Ναό Αγ. Φανουρίου προς ΒΙΟΚΑ
• Αγωγός βαρύτητας, διατομής Φ200 (υπερχείλιση αντλιοστασίου) συνολικού μήκους 230,00 m, από το νέο αντλιοστάσιο έως την παλαιά δεξαμενή λυμάτων Τρυπητής
• Επέκταση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Τρυπητής, διατομής Φ200 κατά 25,00 m, έως το νέο αντλιοστάσιο

Αφήστε μια απάντηση