Απογραφή γεωργίας-κτηνοτροφίας 2021 – υποβολή αιτήσεων απογραφέων για ορισμένους δήμους

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται η επανενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής υποψήφιων Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας για συγκεκριμένους Δήμους της Χώρας.

Υποβολή αιτήσεων: 14 – 18 Μαΐου 2021

Συνημμένα σας αποστέλλονται σχετικές πληροφορίες για την Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021 και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απογραφέων.

Πρόσθετο ενημερωτικό και οπτικοακουστικό υλικό: https://www.statistics.gr/el/agricultural-2021

Αφήστε μια απάντηση