Ανακοίνωση για την επιμόρφωση Τεχνικού Ασφαλείας που αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό

Tο Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό πως, σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά την επιμόρφωση Τεχνικού Ασφαλείας, ορίζεται ως υποχρεωτική η χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας από κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό μέχρι να επιμορφωθεί ο ίδιος ο Εργοδότης.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο:

 • Εφόσον ο εργοδότης έχει επιμορφωθεί, μπορεί να ασκήσει ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας.
 • Εφόσον ο εργοδότης δεν έχει επιμορφωθεί, υποχρεούται να προσλάβει εξωτερικό σύμβουλο για όσο διάστημα απασχολεί προσωπικό και έως ότου ολοκληρωθεί η επιμόρφωσή του.
 • Εφόσον ο εργοδότης έχει κάνει Αίτηση και επιθυμεί να επιμορφωθεί, χρειάζεται να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ με το Επιμελητήριο Κυκλάδων, το οποίο αναλαμβάνει την επιμόρφωση του εργοδότη ώστε να μπορεί να εξασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας.
 • Όσοι εργοδότες δεν έχουν κάνει Αίτηση, πρέπει να την υποβάλουν ΑΜΕΣΑ ώστε να συμπεριληφθούν στα προγράμματα το συντομότερο δυνατό.

Σας ενημερώνουμε ότι ο αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης ΔΕΝ ισχύει και δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
ούτε από τις υφιστάμενες ούτε από τις νέες επιχειρήσεις
σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο. Δείτε τη σχετική αναλυτική ανακοίνωση: https://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&categoryid=12798&articleid=46766

Οι ημερομηνίες επιβεβαίωσης συμμετοχής στα σεμινάρια επιμόρφωσης για κάθε νησί είναι οι εξής:

 • Για το νησί της Τήνου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 8 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο 13-14 Μαΐου (ώρες 16.00-21.00).
 • Για το νησί της Μυκόνου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 11 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο 15-16 Μαΐου (ώρες 15.00-20.00).
 • Για το νησί της Σαντορίνης: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 11 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο 15-16 Μαΐου (ώρες 16.00-21.00).
 • Για το νησί της Άνδρου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 11 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο 18-19 Μαΐου (ώρες 14.00-19.00).
 • Για το νησί της Σύρου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 12 Φεβρουαρίου για ένα από τα δύο σεμινάρια 20-21 ή 22-23 Μαΐου (ώρες 16.00-21.00).
 • Για το νησί της Νάξου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 13 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο 22-23 Μαΐου (ώρες 16.00-21.00).
 • Για το νησί της Πάρου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 19 Φεβρουαρίου για ένα από τα δύο σεμινάρια 27-28 ή 30-31 Μαΐου (ώρες 16.00-21.00).
 • Για το νησί της Μήλου: επιβεβαίωση συμμετοχής έως τις 25 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο 6-7 Ιουνίου (ώρες 16.00-21.00).

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες & Υποβολή αιτήσεων

Στα κεντρικά γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο 22810 82346 καθώς και στα γραφεία σε:

Άνδρο 22820 51490 │ Θήρα 22860 25788 │ Μήλο 22870 23970 │ Μύκονο 22890 23937 │ Νάξο 22850 22767 │ Πάρο 22840 23031 │ Τήνο 22830 22404

Αφήστε μια απάντηση