Έγκριση Νέων Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΒΙΟΚΑ Μήλου

Ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου υπέγραψε την Έγκριση Νέων Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή συμπληρωματικών έργων επέκτασης και για τη λειτουργία υφιστάμενων και νέων έργων που αφορούν στη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων των οικισμών Μήλος, Τριοβάσαλος, Πέρα Τριοβάσαλος, Τρυπητή και Αδάμαντα του Δήμου Μήλου, Νήσου Μήλου, Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου το Δήμο Μήλου.

Δείτε την απόφαση από εδώ

Αφήστε μια απάντηση