Υγρότοποι Μήλου με βάση τα στοιχεία από το WWF

MIL001 – Λιμνοθάλασσα Αχιβαδολίμνη

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL002 – Αλυκή Μήλου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL003 – Λιμνοθάλασσα Ριβάρι

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL004 – Έλη Προβατά (1 και 2)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL005 – Τεχνητό λιμνίο Ζεφυρίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL006 – Εκβολή Αγκάθια

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL007 – Αλμυρό λιμνίο Αδάμα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL008 – Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 2

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL009 – Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL010 – Λίμνη ορυχείου Τραχήλου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL011 – Εκβολή ρύακα Αγίου Ιωάννη

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL012 – Εκβολή ρύακα Σπυρίτου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL014 – Λίμνη ορυχείου Αγριλιών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL015 – Λίμνη ορυχείου Αγίων Αναργύρων 1

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL016 – Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL017 – Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 2

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL018 – Λίμνη ορυχείου Αγίων Αναργύρων 2

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

MIL019 – Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου >> Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων >> Δήμος Μήλου

Αφήστε μια απάντηση