Σκουπιδότος Αρχαιολογικός χώρος στην Μήλο

Σε σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί ο αρχαιολογικός χώρος στα Νύχια, κάτω από τον φάρο στην είσοδο του λιμανιού. Ο συγκεκριμένος χώρος έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος με το ΦΕΚ 1193/Β’/19.11.1998, ανήκει στην ζώνη Α΄ που είναι αδόμητη, ζώνη απόλυτης προστασίας. Επίσης είναι δίπλα στο Γαλλικό Νεκροταφείο (ΦΕΚ 363/Β’/20.05.1993) στο οποίο υπάρχει ζώνη προστασίας 10 μέτρων.
Ο συγκεκριμένος χώρος πρόσφατα χαρακτηρίστηκε σαν υγρότοπος και μπήκε στον κατάλογο μικρών νησιωτικών υγροτόπων ΦΕΚ 229/Α.Α.Π/19.06.2012, με το οποίο απαγορεύονται οι επιχωματώσεις και η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων (άρθρο 2, παράγραφος 3, υποπαράγραφος ε και στ).
Δείτε τις φωτογραφίες που ακολουθούν


Αφήστε μια απάντηση