Πρόσληψη εκτάκτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού στον ΑΣΠ Μήλου

Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Μήλου (ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ) της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών ανακοινώνει την πρόσληψη εκτάκτου ημερομισθίου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά ΤΡΙΩΝ (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού:

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλλουν μέχρι 16-08-2014 και ώρα 13:00΄ στα Γραφεία του ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, στην Κάναβα Μήλου, την έντυπη αίτηση, η οποία διανέμεται από τα Γραφεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης :

1. Εντοπιότητα.

2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντα.

3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λπ.).

4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Σημείωση : Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες

από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.

Δείτε την προκήρυξη από εδώ και την αίτηση από εδώ

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση