Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Σας  γνωρίζουμε  ότι  στο  ΦΕΚ  94,  τεύχος  Α΄/14.8.2015  δημοσιεύτηκε  ο  νόμος  4336/2015 σύνταξη.jpg
«Συνταξιοδοτικές  διατάξεις  –  Κύρωση  του  Σχεδίου  Σύμβασης  Οικονομικής  Ενίσχυσης  από  τον 
Ευρωπαϊκό  Μηχανισμό  Σταθερότητας  και  ρυθμίσεις  για  την  υλοποίηση  της  Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης». Με την υποπαράγραφο Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου 
θεσπίζονται  μεταβολές  στα  όρια  ηλικίας  συνταξιοδότησης  των  ασφαλισμένων  όλων  των 
ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  Επίσης,  θεσπίζεται  νέο  επιπλέον  ποσοστό  μείωσης  της  σύνταξης,  πέραν  του 
υφισταμένου, στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος. 
Δείτε την εγκύκλιο

Αφήστε μια απάντηση