Μετ’ εμποδίων το φετινό ξεκίνημα της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Μήλου

Αντίθετοι με την πρόθεση της Δημοτικής αρχής για περιορισμό του υφιστάμενου προσωπικού είναι οι γονείς και οι καθηγητές καθώς θεωρούν πως κάτι τέτοιο θα έχει αντίκτυπο στην ποιοτική λειτουργία της σχολής, το επίπεδο της οποίας αναγνωρίζεται απ΄ όλους σαν υψηλό.

Ο συνδυασμός του σαθρού νομοθετικού πλαισίου για τις προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού καθώς και οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. οδήγησαν τους υπεύθυνους στην λήψη αποφάσεων που σαφώς δεν είνει οι ενδεδειγμένες για την καλύτερη δυνατή λύση.

Για παράδειγμα η σκέψη της απομάκρυνσης της Ελπίδας Μουντσάκη από τη θέση της γραμματειακής υποστήριξης ( εργάζςεται και σαν καθηγήτρια κρουστών) και η αντικατάστασή της από εποχικό προσωπικό του Δήμου θεωρήθηκε απ’ όλους σαν άστοχη καθώς η συγκεκριμένη κυρία διαθέτει μουσική παιδεία, έχει εργασθεί επί μακρόν με άριστα αποτελέσματα, συνεργάζεται άψογα με τους υπόλοιπους καθηγητές και εξασφαλίζει μια άριστη λειτουργία στη σχολή.

Επίσης η σκέψη να μην ανανεωθεί η συνεργασία με την καθηγήτρια βιολιού εφόσον οι μαθητές είναι λίγοι και δεν καλύπτουν το κόστος διδασκαλίας, είναι επίσης λανθασμένη καθώς η σημασία της εκμάθησης του παραδοσιακού αυτού οργάνου είναι μεγάλης σημασίας για την παράδοση του τόπου μας και πρέπει να χρηματοδοτηθεί κατά προτεραιότητα.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα σήμερα στο Δημαρχείο, παρευρέθηκε η διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου, ο Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι καθηγητές και μεγάλος αριθμός γονέων που ανησυχούν για την έκβαση της υπόθεσης.

Μετά από τις τοποθετήσεις των παρισταμένων, φαίνεται πως θα επαναξετασθεί το θέμα μετά από την εμπεριστατωμένη καταγραφή των οικονομικών υποχρεώσεων της σχολής και του ποσού που τελικά θα μπορέσει να επιχορηγήσει ο Δήμος ώστε να παρθούν οι τελικές αποφάσεις.

Ελπίζουμε πως μέχρι τότε ο Δήμαρχος θα έχει καταλάβει την σημασία της υπόθεσης και δεν θα επιμείνει σε άστοχες λύσεις που θα υποβαθμίσουν τη λειτουργία της σχολής που με τόση προσπάθεια ανέδειξαν σε πραγματικά εξαιρετικό επίπεδο οι καθηγητές και η Δημοτική Αρχή τα τελευταία χρόνια.

Πηγή : http://www.info-milos.com

Αφήστε μια απάντηση