Μείωση του αριθμού των καρτοτηλεφώνων και στη Μήλο

Με βάση το ΦΕΚ 1876/τΒ’/31.07.2013,  ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας μεριμνά, ώστε να λειτουργούν τουλάχιστον 0,35 κοινόχρηστα τηλέφωνα ανά 200 κατοίκους, εκ των οποίων τουλάχιστον 0,28 ανά 200 κατοίκους να είναι καρτοτηλέφωνα. Επίσης, ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να εγκαθιστά κοινόχρηστα τηλέφωνα σε επιλεγμένα σημεία περιοχών αυξημένης κίνησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται σημεία στάθμευσης οχημάτων επί των Εθνικών οδών, Σιδηροδρομικοί Σταθμοί, Αερολιμένες, Λιμένες Ταχυδρομεία, Νοσοκομεία, Κοινωφελή ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, και σημεία ιδιαίτερης κίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 
Για την επιλογή των καρτοτηλεφώνων τα οποία πρόκειται να απομακρυνθούν λαμβάνονται υπόψη ιδίως στοιχεία κίνησης και πυκνότητας κοινόχρηστων τηλεφώνων στην περιοχή. 
 
Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την απομάκρυνση κοινόχρηστου τηλεφώνου, αναρτάται σχετική ανακοίνωση σε αυτό, με την οποία ενημερώνονται οι χρήστες για τον ακριβή χρόνο της απομάκρυνσης και τον τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο μπορούν να καλούν για σχετικές πληροφορίες. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις στην απομάκρυνση κοινόχρηστων τηλεφώνων μόνο εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, επαρκώς αιτιολογημένος. Το ελάχιστο διάστημα που μπορεί να οριστεί για την υποβολή αντιρρήσεων ως προς τη διακοπή λειτουργίας / απομάκρυνση του κοινόχρηστου τηλεφώνου από τις αρμόδιες τοπικές αρχές είναι έως και δέκα (10) μέρες από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης στο κοινόχρηστο τηλέφωνο από τον πάροχο καθολικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων αντιρρήσεων, ο πάροχος καθολικής υπηρεσίας, εντός των επομένων δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους, επανεξετάζει το θέμα και σε περίπτωση που εμμένει στην απόφασή του να απομακρυνθεί το εν λόγω κοινόχρηστο τηλέφωνο, ενημερώνει εκ νέου τις τοπικές αρχές και την ΕΕΤΤ. Οι τοπικές αρχές δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (10) ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσφύγουν στην ΕΕΤΤ για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος. 
 
Στη Μήλο απομακρύνεται το καρτοτηλέφωνο που είναι απέναντι από του Γαλάνη στο Τριοβάσαλο, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλα.
 

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Share

Αφήστε μια απάντηση