Βγήκε η ΚΥΑ για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ποιοι δικαιούνταιcrisis.jpg

Βγήκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ 577/Β’/09.04.2015) για τον καθορισμό εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄). 

Για ένα μήνα, από τις 20 Απριλίου έως και τις 20 Μαΐου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν σε κάποιο εκ των 4 μέτρων που αφορούν την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής που έχει αναπτύξει το υπουργείο Εργασίας και θα εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα του (http://www.ypakp.gr), όπου θα υπάρχει και αναλυτική πληροφόρηση για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την εξέλιξη του προγράμματος. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση μπορούν να καταθέτουν τη σχετική αίτηση μέσω των ΚΕΠ.


Αφήστε μια απάντηση