Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης κατασκευή Λιμενικού έργου ΠολλωνίωνΑνάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ” Κατασκευή λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου” με κωδικό MIS 339856 


Με έγγραφό της η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχώρησε σε Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ” Κατασκευή λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου” με κωδικό MIS 339856  διότι,

δεν υπάρχει ακόμα ετοιμότητα για δημοπράτηση, και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα εξής:


Μετά τη διάλυση της αρχικής εργολαβίας έχει ζητηθεί η επανασύνταξη των τευχών δημοπράτησης προκειμένου το έργο να επαναδημοπρατηθεί.

Επίσης εκκρεμεί η έκδοση Απόφασης του ΣτΕ σε προσφυγή.

Τα στοιχεία αυτά  δεν έχουν υποβληθεί ακόμα στην ΕΥΔ. 

Ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του προγράμματος δεν επαρκεί για την υλοποίηση του έργου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση