9η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Παρασκευή 12.04.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 12/04/2024

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 2350/08-04-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΘΕΜΑ 1 Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τεχνικού έργου με τίτλο «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΝΑΒΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ».
ΘΕΜΑ 2 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας χωματουργικών εργασιών για άρση καλωδιακών βλαβών στο υπόγειο δίκτυο του ΟΤΕ.
ΘΕΜΑ 3 Λήψη απόφασης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ & ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
ΘΕΜΑ 4 Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
ΘΕΜΑ 5 Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών έτους 2024.
ΘΕΜΑ 6 Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών δεματοποιητή.
ΘΕΜΑ 7 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ανεύρεσης στοιχείων εγγυτέρων συγγενών και κληρονόμων για την πληρωμή οφειλών θανούντων).
ΘΕΜΑ 8 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση NOSTOS SEA FOOD EXPERIENCE Ο.Ε.).
ΘΕΜΑ 9 Συγκρότηση Επιτροπών Δήμου Μήλου έτους 2024.
ΘΕΜΑ 10 Τροποποίηση της με αρ. 53/2024 (ΑΔΑ 63Τ4ΩΚΩ-ΝΩΜ) απόφασης Δ.Ε. με θέμα «Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες της διοργάνωσης των αγώνων στίβου με την επωνυμία Aligenis Milos International Combined events meeting».
ΘΕΜΑ 11 Λήψη απόφασης για εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή Πλάκα Δήμου Μήλου.
ΘΕΜΑ 12 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών.

 

Αφήστε μια απάντηση