Ημέρα: 17 Νοεμβρίου 2023

18η/2023 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Τρίτη 21.11.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…