Ημέρα: 20 Μαΐου 2023

Ευχαριστήριο του Δήμου Μήλου προς την IMERYS

Κατόπιν αιτήματος του Δήμου Μήλου προς την εταιρεία ΙΜERYS, για…